Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego ( 3 000 zł)

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym, informujemy mieszkańców Gminy Piaski, ze wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Piaskach (pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.15.15.15):

- osobiście: na parterze w siedzibie urzędu

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

- poprzez ePuap (wniosek opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwom domowym ogrzewanym źródłem ciepła zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r.

Wnioski można pobrać ze strony urzędu. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel: 500 207 117

Data publikacji: 2022-08-19, 9:51


Załączniki:

1. wniosek.pdf