Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Raport z procesu partycypacji na etapie tworzenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz konsultacji społecznych.


Data publikacji: 2024-04-05, 8:39


Załączniki:

1. Raport z partycypacji GPR Piaski.pdf