Gminny
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Uchwała Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Autor: Krzysztof Czupryn, 2024-07-05, 11:26

Przejdź do aktualności

Program rewitalizacji
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Autor: Krzysztof Czupryn, 2024-04-05, 8:39

Przejdź do aktualności

Rewitalizacja
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Burmistrz Piask, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 ppkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 28, 1688) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030

Autor: Krzysztof Czupryn, 2024-02-20, 13:36

Przejdź do aktualności

Rewitalizacja
Aktualność

Ogłoszenie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Piask ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXVII/572/2024 Rady Miejskiej w Piaskach z 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Piaski.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2024-01-31, 13:49

Przejdź do aktualności

Gminny Program
Aktualność

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Piaski.

Autor: Krzysztof Czupryn, 2023-11-14, 13:47

Przejdź do aktualności