Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, że przyjmowane są już wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

• 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na (paliwo) stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

• 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

• 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności do dnia 11 sierpnia 2022 roku z wyjątkiem tych nowo zamontowanych.

Zasady rozpatrywania wniosków są tożsame z tymi dotyczącymi dodatku do węgla

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Piaskach, ul. Lubelska 77, w godz.: 9:00-17:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:15 - 15:15 od wtorku do piątku. Można to zrobić osobiście , za pomocą środków komunikacji elektronicznej po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat

Wnioski:

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla


Data publikacji: 2022-09-26, 13:11


Załączniki:

1. RODO.docx
2. WNIOSEK_O_WYPŁATĘ_DODATKU_DLA_GOSPODARSTW_DOMOWYCH_Z_TYTUŁU_WYKORZYSTYWANIA_NIEKTÓRYCH_ŹRÓDEŁ_CIEPŁA.docx